27-01-2015

Kennisbank

Inspectie Veiligheid en JustitieIn 2014 mochten wij de Inspectie Veiligheid en Justitie begeleiden bij de opbouw van een kennisbank. Een combinatie van onze producten vormt het hart van de oplossing. Dit project is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking vanaf ontwerp, via realisatie tot succesvolle implementatie.

CATEGORIE Casus
TAGS
Binnen de Inspectie van Veiligheid en Justitie, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is eind 2013 een start gemaakt met het vormen van een nieuw kennis- en Kwaliteitscentrum waarin informatievoorziening, kennisborging, methodologie en analyse de belangrijke peilers zijn. Een van de eerste stappen in het project betrof de opzet van een kennisbank waarmee inspecteurs te allen tijde kunnen beschikken over relevante en actuele vakinformatie. Square is gevraagd dit project te begeleiden en de kennisbank te realiseren.

‘We hebben de samenwerking met Square erg gewaardeerd. Hun pro-actieve meedenken en ervaring heeft ons geholpen de juiste keuzes te maken zowel bij de inrichting van het systeem als bij de aanpak van het project in onze organisatie. De korte lijnen en vlotte responstijden in de samenwerking maakten het mogelijk snel stappen te zetten.’
- Jasper Gout, Projectleider implementatie Kennis- en Kwaliteitscentrum


In de eerste fase hebben we samen met vertegenwoordigers uit de diverse inspectiedomeinen een analyse gemaakt van de beschikbare en benodigde informatie. Vertrekpunt in die analyse was de beroepspraktijk van de inspecteurs. Op basis van deze analyse is een informatieplan opgesteld waarin is vastgesteld welke informatie moest worden opgenomen in de kennisbank, hoe deze informatie toegankelijk moet worden gemaakt, welke ordening en metadatering voor het beoogde gebruik nodig zijn, etcetera.

Op basis van het informatieplan is vervolgens een ontwerp gemaakt voor de configuratie van de kennisbank. De implementatie is gerealiseerd op basis van een combinatie van de flexibel configureerbare BIBIS catalogus en een op maat ingericht informatieportaal voor eindgebruikers op basis van EASY.

Het Kennis- en Kwaliteitscentrum-team heeft vervolgens de diverse domeinen begeleid bij het verzamelen, filteren en beschrijven van informatie om zodoende de kennisbank stap voor stap te vullen. In februari wordt de kennisbank beschikbaar gemaakt voor alle inspecteurs. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Een kennisbank heeft uiteraard alleen zin als deze ook werkelijk voortdurend een plek van uitwisseling en delen van actuele inzichten en informatie wordt. Voor het Kennis- en Kwaliteitscentrum is het dus eigenlijk pas net begonnen.

Korte lijnen en vlotte responstijden leiden tot snelle stappen in de ontwikkeling.
Voor Square was dit een interessant project, omdat we de gelegenheid hadden in directe verbinding met de directie te werken aan de opbouw van een centrale kenniscatalogus. Zowel vanuit onze ervaring met het ordenen van informatie als vanuit onze technische expertise hebben we voor de Inspectie een partner mogen zijn. Door de intensieve samenwerking konden we nauw betrokken zijn bij de implementatie van het systeem binnen de organisatie.

‘Volgens mij hebben we nu een instrument waar we allen veel aan kunnen hebben. En een instrument dat mij veel werk uit handen neemt.’
- J. Doggenaar, Inspecteur


Contact


Square Information Solutions
Bisschop Boermansstraat 27 6041 XL ROERMOND
The Netherlands


Bel ons


T +31 (0)475 – 37 12 40
F +31 (0)475 – 37 12 59
Email: info@square.nl

Volg Square


KVK NR. 12046416